Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Inspraak Maatregel 15

De reactiemogelijkheid is gesloten. U kon tot woensdag 24 februari 2021 reageren.

Herinrichting Oostertoegang, Prins Hendrikkade en Kattenburgerstraat

De uitgangspunten voor de herinrichting van de Oostertoegang, Prins Hendrikkade Oost en Kattenburgerstraat zijn vrijgegeven voor inspraak. Met de herinrichting van deze straten zorgen we voor een leefbare en toegankelijke stad met meer ruimte voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, groen en verblijven. Op deze website kunt u de plannen bekijken. U kon tot woensdag 24 februari 2021 reageren.

De Nota van Uitgangspunten

In de Nota van Uitgangspunten staan alle uitgangspunten voor de herinrichting van de straten. Wilt u de volledige nota lezen en het schetsontwerp bekijken? Op de Nota pagina vindt u meer informatie over de concept Nota van Uitgangspunten. Hier kunt u het document inclusief bijlagen downloaden.

Meer informatie over de concept Nota van Uitgangspunten

We hebben op deze inspraakpagina de belangrijkste onderwerpen per thema in kaart gebracht. Deze vindt u als punten op de kaart. U kunt niet meer reageren op de uitgangspunten. De binnengekomen inspraakreacties blijven zichtbaar op de inspraakpagina tot de vaststelling van de definitieve plannen deze zomer.

Laat uw reacties achter op de inspraakpagina

Anders reageren

Wanneer u geen reactie wilt achterlaten op deze website kunt u ook een mail sturen naar: inspraakmaatregel15@amsterdam.nl 

Of schriftelijk reageren:  

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau,
t.a.v: Inspraakreactie maatregel 15 
Postbus 12693, 
1100 AR Amsterdam

Vervolg

Alle reacties verwerken we in een Nota van Beantwoording. Deze wordt, samen met de definitieve Nota van Uitgangspunten, rond de zomer van 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De volgende stap is het ontwerp verder uitwerken tot een definitief ontwerp, dat gebeurt pas nadat de uitgangspunten zijn vastgesteld. We betrekken belanghebbenden bij het verdere ontwerpproces.

Lees meer over de concept Nota van Uitgangspunten
Ga direct naar de kaart en laat uw reacties achter op de punten

Tijdlijn

woensdag 13 januari t/m woensdag 24 februari 2021

Inspraak concept Nota van Uitgangspunten

Zomer 2021

Vaststelling Nota van Uitgangspunten en Nota van Beantwoording

2021-2022

Ontwerp uitwerken tot definitief ontwerp

2e helft 2022

Eenrichtingsverkeer Oostertoegang

2023-2025

Herinrichting Kattenburgerstraat

2025-2026

Herinrichting kruispunt Piet Heinkade

2025-2027

Herinrichting Prins Hendrikkade

Vanaf 2029

Herinrichting Oostertoegang

Login om verder te gaan

Stuur mij het rapport!
refresh

Cancel