Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Inspraak Maatregel 15

De reactiemogelijkheid is gesloten. U kon tot woensdag 24 februari 2021 reageren.

Nota van Uitgangspunten

Één nota voor 3 projecten

De herinrichting van de Oostertoegang, Prins Hendrikkade Oost en Kattenburgerstraat geeft invulling aan maatregel 15 uit de Agenda Amsterdam Autoluw. Doel van deze agenda is een leefbare en toegankelijke stad, met meer ruimte voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, groen, voorzieningen en verblijven. Deze drie projecten kunnen niet los van elkaar worden gezien. Daarom is gekozen voor één Nota van Uitgangspunten.

Met de uitwerking van Maatregel 15 uit de Agenda Amsterdam Autoluw worden twee hoogwaardige fietsroutes gemaakt; namelijk van het IJ tot aan de Geldersekade en van de Prins Hendrikkade tot en met de Kattenburgerstraat. Om de fietsroute in de Oostertoegang te verbeteren stellen we hier éénrichtingsverkeer voor auto’s in. Dit leidt tot een andere verkeerscirculatie in het gebied met meer autoverkeer in de Kattenburgerstraat. Daarom worden extra maatregelen voorgesteld in de Kattenburgerstraat, zoals het verschuiven en versmallen van de rijbaan en het verlagen van de maximumsnelheid.

In de gezamenlijke Nota van Uitgangspunten van de Oostertoegang, Prins Hendrikkade Oost en Kattenburgerstraat zijn de uitgangspunten beschreven die de basis zijn voor het verdere ontwerptraject. Om te toetsen of de uitgangspunten uitvoerbaar zijn is een schetsontwerp uitgewerkt.

Reageer op de uitgangspunten!

De projecten

Herinrichting Oostertoegang

Met de herinrichting van het oostelijke deel van de Oostertoegang (en de Odebrug) maken we een betere en veiligere fietsroute tussen het IJpleinveer en het Mr. Visserplein met meer ruimte voor voetgangers. Deze Nota van Uitgangspunten gaat over het noordelijke deel van die route, van het IJ tot aan de Geldersekade. Voor het andere deel van de fietsroute, van de Geldersekade tot aan het Mr Visserplein, wordt een aparte Nota van Uitgangspunten opgesteld.


De belangrijkste thema’s zijn:

 • Meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
 • Minder ruimte voor auto’s.


Hiermee zorgen we voor:

 • Een veilige, comfortabele fietsroute, betere doorstroming van fietsverkeer met meer ruimte voor voetgangers.
 • Betere leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Herinrichting Prins Hendrikkade

Door de herinrichting van de Prins Hendrikkade Oost verbeteren we de verblijfsfunctie van de openbare ruimte en de fietsroute. De straat richten we in naar het toekomstig gebruik: meer ruimte voor langzaam verkeer, minder voor snelverkeer. Ook verbeteren we de doorstroming van het busverkeer. We voeren onderhoud uit aan de weg en aan civiele constructies, zoals bruggen en kades. Waternet en Liander sluiten aan door voorafgaand aan de herinrichting onderhoud uit te voeren aan de ondergrondse infrastructuur (riool, waterleiding, elektrische leidingen).


De belangrijkste thema’s zijn:

 • Meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
 • Minder ruimte voor auto’s.
 • Aangenamer en groen verblijfsgebied.
 • Betere doorstroming van bussen en verplaatsen bushaltes.


Hiermee zorgen we voor:

 • Een veilige, comfortabele fietsroute, betere doorstroming van fietsverkeer met meer ruimte voor voetgangers en meer fietsparkeerplekken.
 • Betere doorstroming van openbaar vervoer (bussen).
 • Betere leefbaarheid en verkeersveiligheid.
 • Betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast door vermindering van autoverkeer.

Herinrichting Kattenburgerstraat

We maken een comfortabele en veilige fietsroute. De openbare ruimte wordt beter ingericht om er te kunnen verblijven en wandelen. Ook komt er meer groen. We behouden het autoverkeer, maar de maximumsnelheid in de straat verlagen we naar 30 km/u. Er komen veilige, logische oversteekplaatsen. Door het versmallen en verschuiven van de rijbaan vermindert de geluidshinder en verbetert de luchtkwaliteit bij de woningen.


De belangrijkste thema’s zijn:

 • Meer ruimte voor fietsers en voetgangers.
 • Minder ruimte voor auto’s.
 • Aangenamer en groen verblijfsgebied.
 • Nieuwe brug en tunnel.
 • Betere doorstroming kruispunt Piet Heinkade.


Hiermee zorgen we voor:

 • Een veilige, comfortabele fietsroute, betere doorstroming van fietsverkeer met meer ruimte voor voetgangers en meer fietsparkeerplekken.
 • Betere leefbaarheid en verkeersveiligheid.
 • Betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast bij de woningen.

Verkeersintensiteiten Oostelijke binnenstad

Met het instellen van éénrichtingsverkeer in de Oostertoegang verandert de verkeerscirculatie in de Oostelijke binnenstad. We hebben berekend wat de verkeerseffecten van de voorgestelde maatregelen zijn voor de Prins Hendrikkade, Kattenburgerstraat en Piet Heinkade. We hebben verschillende scenario’s onderzocht, namelijk de invoering van éénrichtingsverkeer in de Oostertoegang afzonderlijk, en in combinatie met het verlagen van de maximumsnelheid in de Kattenburger straat en de invoering van maatregelen rondom de Haarlemmer Houttuinen (maatregel 17 van Agenda Amsterdam Autoluw). De gepresenteerde cijfers zijn de uitkomstenvan een verkeersmodel, deze kunnen in de praktijk iets hoger of lager uitvallen.

In deze nota van Uitgangspunten stellen we de invoering van eenrichtingsverkeer in de Oostertoegang voor in combinatie met het verlagen van de maximumsnelheid in de Kattenburgerstraat. De uitwerking van maatregel 17 uit de Agenda Amsterdam Autoluw is een ander besluitvormingstraject.

Vergroot tabel

Download de concept Nota

Concept Nota van Uitgangspunten
Bijlage 1: Moties n.a.v. Maatregel 15
Bijlage 2: Voorkeursvariant straatprofiel Kattenburgerstraat
Bijlage 3: Participatie
Bijlage 4: Analyse van huidige situatie
Bijlage 5: Onderzoeken van Circulatiemaatregelen
Bijlage 6: Schetsontwerp
Bijlage 7: Monitoring Agenda Amsterdam Autoluw
Bijlage 8: Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

Meer informatie

Bekijk de agenda autoluw
Bekijk het project Prins Hendrikkade
Bekijk het project Kattenburgerstraat
Bekijk het project Fietsroute Nieuwmarkt

Login om verder te gaan

Stuur mij het rapport!
refresh

Cancel